Yükselmek, yükseğe çıkmak.

Para arzının ardından tereffu etmesi gereken enflasyon, işgücünün hasılaya katkılarından dolayı yeterli seviyeye çıkmıyor bu da beynelmilel hırsızlığın maskesi haline dönüşüyor. İşçi sınıfı ve Fabrikatörler, bankacılık sektörüne karşı kendi eylemleriyle kendilerine zarar vermiş bulunuyorlar.

Yorumlar (0)