"Bilim ve Teknoloji" kategorisine ait konular

Noise

Paket alıp vermedeki aksaklıkları ifade eden terim....

Luc Montagnier

Nobel ödüllü Fransız virologudur. Covid-19 aşılarının hata olduğunu belirtip, sanılanın aksine kitlesel aşılamanın virüsü güçlendiri...

Spontan Generasyon

Biyolojide kendiliğinden oluşma. Muhafazakarlar sanki eşeysel üreme ile değil de spontan generasyon ile varlıklarını oluşturuyorlardı....

Hücre Teorisi

Matthias Schleiden ve theodor schwann geliştirdiği teoridir. Bunlar bitkilerin ve hayvanların temel yapıtaşınon hücre  olduğunu belirlemişle...

Tyrone Hayes

University of california'da öğretim görevliliği yapmış, atrazin araştırmasında bulunan bilim adamı....

Atrazin

Kurbağaların cinsiyet değiştirip erkekliğinin ölmesine sebep olan; Türkiye ve Avrupa'da yasaklı ama Amerika'da kullanımıserbest olan...

Amfibiler

Su kurbağları kara kurbağaları ve semenderleri içeren canlı sınıfı....

Orgonoskop

Biyolojik enerjiyi gösteren alet. ...

Mnemizm

Canlının karşlıaştığı uyaranların sinir sisteminde belirli izler bıraktığı ve bu izlerin etkisiyle oluşan zihinsel yapının kuşaklara ...

Akapunktur

Yin ve Yang prensiplerine göre enerji akışını düzenleyen Çin kökenli alternatif tıp türü....

Ayyuk

Göğün en yüksek yeri. Fizik kuralları bu ya, Nasıl çıkarım ayyuka?...

İçtimai

İçtimai

Toplumsal, topluma dair gibi ifadeleri betimleyen eski türkçe kelime....