"Edebiyat & Felsefe" kategorisine ait konular

Monadoloji

Leibniz'in monadoloji üzerine yazdığı enfes makalesinin yanısıra konferans notlarından oluşan eser. Leibniz'e göre monadlar çokluğu...

Jose Saramago -Körlük

Jose Saramago'nun en çok bilinen romanlarının başında gelir. Ancak genel olarak popüler olanın vasat olması durumunun aksine, şöhretin...

Isaac Luria

Sabetay Sevi'yi fazlasıyla etkileyen kabala alimi....

Saint Francis of Assisi

Saint Francis of Assisi

"Lord, make me an instrument of thy peace.Where there is hatred, let me sow love,Where there is injury, pardon;Where there is doubt, faith;Where there...

Sanatta Yantutma

Komünistlerde davayı betimleyen sanata yönelik üstün bakış. Kısaca günümüzün sözde İslamcılarının birbirini kayırması gibi, komü...

Salkım

Bastırılmadığj için dışarıya çıkabilen duygu içeren düşünce dizimi. mündemiç yapısını kabullenmesi, kitaplarında özgün salkıms...

Saklıtasım

Gizli Önermeleri içinde barındıran en az iki önermeli tasım. En iyi peygamber Adem'dir dediğimizde bu önermenin içinde birden fazla pey...

Prudence

Sakıntı. We need prudence for every possibilies may become happened....

Sakıntı

Olası durumlara karşı alınan önlem. Sakarlıklarına sakıntılar bulmaktan sıkıldım ve usandım....

Pekin

Sağlam bilgi. Pekin'in açıklamalarındaki ifadeler pekin....

Woe betide

Başına kötü bir şey gelmek, canına okumak. woe betide who will disrespect our lord Jesus Christ....

Pop Magic

Grant Morrison'un yazdığı, kolay yoldan diğer varlıklarla etkileşim, büyü yapımı adına imgelem, tamga ve tamgalara enerji aktarımın...

İslam Maneviyatı ve Taoculuğa toplu bakış

Rene Guenon (Abdülvahid Yahya) hazretlerinin bir kitabı. Kitap İslam ezoterizmini ucundan anlatmakla beraber önemli sırlar naklediyor. İslam&#...

Geometrik Şekillerin Dili

Omraam Mikhael Aivanhov'un geometrik şekillerin sembolizmini anlattığı kitaptır. Dairenin, üçgenin, süleymanın mührünün ve haçın sem...

Daire

Sembolizmde evreni, ortasındaki nokta da başlatan tanrıyı temsil eder.daire>tekerlek>hohmah>Tarot>10> 1 ve 0, eril ve dişi. Sırrı yakalayan an...

Sağ ve sol Hegelcilik

Hegel'in siyasi bir adam olduğunu gösterir, sağı solu vardır....

Burhanı Gayrı Müstakim

Bir önermenin saçma sonuçlar çıkardığını göstererek yanlışlama....

Sacrilege

Fransızcada Kutsala saygısızlık....

Sacrificium intellectus

İnsanın kendi fikirlerinden ve ispatlarından vazgeçmesi anlamına gelir hristiyanlıkta. Katolik kilisesi kendi fikri diktasını dikte etmek içi...

Seküler

Laik anlamında kullanılabileceği gibi dokunulabilir olarak da kullanılır.Seküler olan din değil din yorumudur....