"Edebiyat & Felsefe" kategorisine ait konular

Akıl ve Ruh

Akıl ve ruh arasındaki bağlantı, felsefe tarihinde sürekli olarak tartışılan önemli bir konudur. Bu bağlantıyı inceleyerek, insan doğası...

Ted Sider

Ted Sider, çağdaş metafizik, dil felsefesi ve mantık alanlarında önemli katkılarda bulunan bir filozoftur. Sider'in düşüncelerini dört ...

Nancy Cartwright

Nancy Cartwright, felsefe ve bilim tarihi alanında önemli bir filozof ve düşünürdür. Cartwright, özellikle bilim felsefesi, nedensellik, model...

Jason Stanley

Jason Stanley, çağdaş analitik felsefenin önde gelen temsilcilerinden biridir ve özellikle dil felsefesi, epistemoloji ve siyaset felsefesi alanl...

Jonathan Schaffer

Jonathan Schaffer, çağdaş analitik felsefe alanında önemli bir filozoftur ve özellikle metafizik, epistemoloji ve dil felsefesi üzerine yoğunl...

Timothy Williamson

Timothy Williamson, İngiliz bir analitik filozof olup, özellikle dil felsefesi, mantık, epistemoloji ve metafizik alanlarında önemli katkılar ya...

Daniel Dennett

Daniel Dennett, Amerikalı bir filozof ve bilim adamıdır. Zihin felsefesi, bilinç ve biliş üzerine düşünceleriyle ünlüdür. Dennett, zihnin ...

Baruch Spinoza

Baruch Spinoza, 17. yüzyılın önemli filozoflarından biridir ve metafizik düşünceleri, Tanrı ve evrenin doğasına dair farklı yorumlarla ilg...

Julius Evola

Julius Evola (1898-1974), İtalyan filozof, okültist ve yazar, gelenekselci düşünce ekolüne katkılarıyla tanınır. Evola'nın dini görü...

Arı Usun Eleştirisi

Kant'ın "Saf Aklın Eleştirisi" (Kritik der reinen Vernunft) adlı eseri, felsefe tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve epistemoloji, me...

Brian Skyrms

Brian Skyrms Brian Skyrms, çağdaş felsefe ve bilim alanlarında önemli katkılar yapmış bir Amerikalı filozof ve oyun teorisyenidir. Skyrms...

Baas van Fraassen

Bas van Fraassen, çağdaş felsefe düşüncesine önemli katkılarda bulunan Hollandalı-Amerikalı bir felsefeci olup, özellikle bilim felsefesi, ...

Tinin Fenomenolojisi Özeti

Hegel'in "Tinin Fenomenolojisi" Özeti:Giriş: "Tinin Fenomenolojisi" (1807) Alman filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in en önemli eserler...

Serial Experiments Lain ve Gnostik Hristiyanlık Arasındaki İlişkiler

Özet: Serial Experiments Lain, 1990'larda yapılmış kült bir anime serisidir. Bu makalede, Lain'in temaları ve simgeleri ile Gnostik Hris...

Serial Experiments Lain’in Ezoterik Açılımı

Herkese açık Yapay zeka Gpt-3 ile Lain hakkında konuştuk.Serial experiments lain’i gnostik hristiyanlık teolojisine göre yorumlayabilir misin...

Agape

Tinsel sevgi. Tensel sevgi olan erosun karşıtı.+Agape duyduğum kadına hislerim karşılıksız. -Aga be...

Tam algı edimi

Leibniz'in dilinde monadların bilinçli biçimde şekil alması. Unutmayın ki monadlar dışarısını içinde barındıran akıllı tanecikler...

Dolorizm

Öldürmeyen acı güçlendiririn felsefece ismi....

Analgesia

İngilizce acı yitimi. Zamanında çektiğiniz acıları hatırlarken bugün ölmek istememeniz gibi. Oysa o günler dayanamıyordunuz bile....

Acıtat

Haz beren acı. Pulbiber gibi ya da mazoşistlerin acı çekerken hissettikleri....

Agape
Aboulie
Psikedelik Black Metal
Jose Saramago -Körlük
Kolpaçino
Cs:go
Ansiklopedi Okumak
Cecil Rhodes
Acutomanzia
Aldrich Ames
The Climate Casino
Alvin E Roth
Akıl ve Ruh
Eugene Fama
Jean Tirole
Oliver Hart
Angus Deaton
Richard Thaler
DICE Modeli
William Nordhaus