Eugene Fama, Amerikalı bir ekonomist olup, 2013 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştır. Fama'nın düşüncelerini ve katkılarını farklı noktalara değinen aşırı özgün bir biçimde şu şekilde açıklayabiliriz:

  1. Etkin Piyasa Hipotezi: Fama'nın en ünlü teorisi olan Etkin Piyasa Hipotezi (EPH), finansal piyasaların ve özellikle hisse senedi piyasalarının bilgiyi hızlı ve doğru bir şekilde fiyatladığını öne sürer. Bu hipotez, piyasa katılımcılarının rasyonel davrandığını ve mevcut bilgileri fiyatlara anında yansıttığını varsayar. EPH, piyasa katılımcılarının sürekli olarak üstün getiri elde etmesinin zor olduğunu ve pasif yatırım stratejilerinin aktif yatırım stratejilerine göre daha iyi sonuçlar verebileceğini savunur.

  2. Risk ve Getiri İlişkisi: Fama, risk ve getiri arasındaki ilişkiyi derinlemesine incelemiştir. Fama ve diğer ekonomistlerle birlikte geliştirdiği üç faktörlü model, hisse senedi getirilerinin piyasa riski, şirket büyüklüğü ve defter değeri ile piyasa değeri arasındaki oran gibi faktörlerle açıklanabileceğini öne sürer. Bu model, risk ve getiri arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamıza ve yatırım kararlarını daha doğru bir şekilde değerlendirmemize yardımcı olur.

  3. Portföy Çeşitlendirmesi ve Yatırım Stratejileri: Fama, portföy çeşitlendirmesi ve yatırım stratejileri konusunda önemli katkılarda bulunmuştur. Fama, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirerek riski azaltabileceğini ve daha istikrarlı getiriler elde edebileceğini savunur. Ayrıca, EPH'nin etkileri nedeniyle, pasif yatırım stratejilerinin (ör. endeks fonları) aktif yatırım stratejilerine kıyasla daha iyi sonuçlar verebileceğini belirtir.

  4. Kurumsal Finans ve Sermaye Yapısı: Eugene Fama, kurumsal finans ve sermaye yapısı üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. Sermaye yapısı teorisi, şirketlerin borç ve özkaynaklarını nasıl dengeleyeceğini ve bu dengenin şirket değeri üzerindeki etkisini incelemektedir.

Yorumlar (0)
Agape
Aboulie
Psikedelik Black Metal
Jose Saramago -Körlük
Kolpaçino
Cs:go
Ansiklopedi Okumak
Cecil Rhodes
Acutomanzia
Aldrich Ames
The Climate Casino
Alvin E Roth
Akıl ve Ruh
Eugene Fama
Jean Tirole
Oliver Hart
Angus Deaton
Richard Thaler
DICE Modeli
William Nordhaus