Richard Thaler, davranışsal ekonomi alanında öncü bir isimdir ve 2017'de Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştır. Thaler'in düşüncelerini dört ana başlık altında özetleyebiliriz:

  1. Sınırlı Rasyonalite Thaler, insanların her zaman tamamen rasyonel olmadığını ve kararlarını sınırlı rasyonaliteye dayalı olarak verdiklerini savunur. Thaler, bilişsel önyargılar, sezgiler ve duyguların insan kararlarını etkilediğini ve bu nedenle ekonomik modellerin insanların gerçek karar verme süreçlerini yansıtması gerektiğini ileri sürer.

  2. Nüdging (Dürtme) Thaler'in en ünlü kavramlarından biri "nudging" (dürtme) kavramıdır. Thaler ve Sunstein'ın ortak çalışması olan "Nudge: İyiliği İçgüdüsel Seçimlere Dönüştürmek" kitabında, insanların daha iyi kararlar vermesine yardımcı olabilecek politika ve düzenlemeler önerilir. Nudge teorisi, insanların seçimlerine yön veren 'seçenek mimarlarının', insanların daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilecek düzenlemeler yapabileceğini öne sürer.

  3. Zayıf İrade ve Kendi Kendine Kontrol Thaler, insanların zayıf iradeye sahip olduklarını ve bu nedenle kendilerini uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlemeye ihtiyaç duyduklarını savunur. Örneğin, bireylerin tasarruf etmeye karar vermelerine rağmen, tüketim eğilimlerine kapılıp tasarruf hedeflerini gerçekleştiremeyecekleri durumlar yaşarlar. Thaler, bu tür zayıf irade durumlarını anlamak ve buna göre politika ve düzenlemeler oluşturmanın önemli olduğunu vurgular.

  4. Adillik ve Adalet Thaler, insanların adil ve adaletli davranışları önemsediğini ve bu nedenle ekonomik politikaların ve düzenlemelerin bu beklentileri karşılaması gerektiğini öne sürer. Thaler'in çalışmaları, insanların adil olmayan fiyatlandırma ve iş uygulamalarına tepki gösterdiğini ve bu tür adaletsizliklerin, tüketicilerin ve çalışanların davranışlarını ve ekonomik etkinliklerini etkileyebileceğini göstermektedir.

Yorumlar (0)
Agape
Aboulie
Psikedelik Black Metal
Jose Saramago -Körlük
Kolpaçino
Cs:go
Ansiklopedi Okumak
Cecil Rhodes
Acutomanzia
Aldrich Ames
The Climate Casino
Alvin E Roth
Akıl ve Ruh
Eugene Fama
Jean Tirole
Oliver Hart
Angus Deaton
Richard Thaler
DICE Modeli
William Nordhaus