Oliver Hart, İngiliz bir ekonomist olup, 2016 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştır. Hart'ın düşüncelerini ve katkılarını farklı noktalara değinen aşırı özgün bir biçimde şu şekilde açıklayabiliriz:

  1. Tamamlanmamış Sözleşmeler: Hart, ekonomik teori ve uygulamada tamamlanmamış sözleşmelerin önemini vurgular. Gerçek dünyada, sözleşmelerin her türlü gelecekteki durumu önceden belirlemesi ve düzenlemesi imkansızdır. Hart, bu tamamlanmamış sözleşmelerin, şirketler ve bireyler arasındaki ilişkileri ve kararları nasıl etkilediğini derinlemesine incelemiştir.

  2. Mülkiyet Hakları Teorisi: Oliver Hart, mülkiyet hakları teorisinde önemli katkılarda bulunmuştur. Hart ve diğer ekonomistlerle birlikte geliştirdiği teori, şirketler ve bireyler arasındaki mülkiyet ilişkilerini ve bu ilişkilerin sözleşmeler üzerindeki etkisini inceler. Teori, sözleşme taraflarının kontrol ve karar verme yetkisi gibi mülkiyet haklarının nasıl paylaştırılması gerektiğine dair öngörülerde bulunur.

  3. Şirketlerin ve Kurumların Yapısı ve Performansı: Hart, şirketlerin ve kurumların yapı ve performansının tamamlanmamış sözleşmeler ve mülkiyet hakları teorisi bağlamında incelenmesi gerektiğini savunur. Hart, şirketlerin ve kurumların yapılarının, kontrol ve karar verme yetkisinin dağılımı ve mülkiyet haklarının paylaşımına dayandığını öne sürer. Bu yapılar, sözleşme taraflarının teşviklerini ve dolayısıyla şirket ve kurum performansını etkiler.

  4. Kamu ve Özel Sektör Kararları: Hart, kamu ve özel sektör arasındaki sözleşmelerin ve kararların tamamlanmamış sözleşmeler ve mülkiyet hakları bağlamında analiz edilmesi gerektiğini belirtir. Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ve düzenlenmesi gibi konularda, Hart, mülkiyet haklarının ve kontrol mekanizmalarının etkin bir şekilde dikkate alınması gerektiğini savunur.

Sonuç olarak, Oliver Hart'ın düşünceleri, tamamlanmamış sözleşmeler, mülkiyet hakları teorisi, şirket ve kurum yapıları ve kamu ve özel sektör kararları gibi konulara odaklanmaktadır

Yorumlar (0)
Agape
Aboulie
Psikedelik Black Metal
Jose Saramago -Körlük
Kolpaçino
Cs:go
Ansiklopedi Okumak
Cecil Rhodes
Acutomanzia
Aldrich Ames
The Climate Casino
Alvin E Roth
Akıl ve Ruh
Eugene Fama
Jean Tirole
Oliver Hart
Angus Deaton
Richard Thaler
DICE Modeli
William Nordhaus