Rene Guenon (Abdülvahid Yahya) hazretlerinin bir kitabı. Kitap İslam ezoterizmini ucundan anlatmakla beraber önemli sırlar naklediyor. 
İslam'da diğer tradisyonlae gibi egzoterik ve ezoterik yapısı olduğunu belirtip bunları şeriat ve hakikat olarak ele alıyor. Şeriat genelin, hakikat ise seçilmişlere aittir. Şeriattan hakikate giden yola ise tarikat denir. Yazar sufizm ifadesini batıların uydurduğu ideolojimsi (izm eki) bir ifade olarak beğenmeyip tasavvuf kelimesini seçmektedir. 
Guenon'a göre sufilik mistisizm ile değil kabala ve hermetizm ile ilişkili sayılabilir. Oradan simya biliminin maddi gözle bakanlara cahil demektedir. (Burada Julius Evola'nın The Hermetic Tradition kitabını okumak, meseleyi özlüce anlamanız için tavsiye ederim). Tıpkı hermetizmde olduğu gibi islam'da da zahiri anlamda bir maddeyi saf altına çevirme kavramı vardır (el-kibritü'l-ahmer)

Şeriattan hakikate gidiş (tarikat) çemberin çevresinden merkeze gidiştir. Tüm bu şeriat kabuğu aşılıp hakikate ulaşılınca Merkeze ve öz saflığa ulaşılır.

kirap sonrasında tevhid kavramına değinip varoluşsal birliği ifade ettiğini belirtir. Politeizm (putperestlik) sembol ile sembolün anlattığının karışması sonucu oluşmuştur. Tek tanrıcılığı ise solar (güneşe dair) ele alıp, çölde varlıkların asgarileşmesiyle belirtmiştir. Çöl güneşin ve tevhid öğretisinin en çok hissedileceği yerdir. (İslamiyet'in solar özellikle taşımasına rağmen solar bir kült üzerine inşa ettiğini düşünmüyorum ama islamiyet'in ezoterik ve teolojik özellikleri üzerine bir yazı almama daha çok var.) 

kitap ileriki sayfalarında küçük cifr ve büyük cifr ilimleri hakkında bilgi veriyor. Ebced, hevvez, Hutti, keleken, safea, karaşet, sehaz ve dağız'ın kökenleriyle beraber matematiksel sırlarına değiniyor. Gezegenler ve peygamberler arası özdeşleştirme yapıyor. Dante'nin şiirlerimdeki sembolizmin ondan önce Muhyiddin ibn-i arabi tarafından kullanıldığını belirtiyor. En sonlara doğru da konfüçyanizm ile taoizmin şeriat-hakikat bağı ele alınıyor. Kitaptaki her şeyi anlatmadım, öğrenmek isteyen gidip okusun. Türlü ekolden ezoterizmle ilgili yazar okuyup, Kendi geleneğimizin büyük isimlerini okumamak da zaten bizim ayıbımız ve kendimizden kaçışımız.

Guenon bizi uzaktan gördü, bizi sevdi ve önce biz, sonra ben oldu.

Yorumlar (0)