Ahmak aldatan. 
Beraya eblehfirib liderleri vecd olmuş biçimde seyre kapılıyor, aydınlığa yüzünü çeviriyordu.

Yorumlar (0)