Democracy The God That Failed

Hans Hermann Hoppe'nin magnum opus niteliğinde eseridir. Küresel demokrasi teorisi üzerine yaptığı iktisadi çıkarımlar gerçekten çok önemlidir.

Yorumlar (0)