Angus Deaton, ekonomik refah, tüketim, sağlık ve gelir eşitsizliği konularında öncü çalışmalar yapmış İskoç-Amerikalı bir ekonomisttir. Deaton, 2015'te "tüketim, yoksulluk ve refah ölçümüne yönelik analizleri" nedeniyle Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştır. 

Angus Deaton'ın düşüncelerini daha detaylı ve özlü olarak aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

  1. Tüketim ve Refah Ölçümü: Deaton, tüketim verilerinin toplanması ve analizi için öncü yöntemler geliştirdi. Tüketim verilerinin doğru ve güvenilir bir şekilde toplanmasının, yoksulluk ve refah politikalarının etkinliğini değerlendirmek için kritik olduğunu savunur. Deaton, tüketim harcamalarının hanehalkı refahını ölçmek için en iyi araç olduğunu ve toplam gelirden daha iyi bir gösterge olduğunu belirtir.

  2. Gelir ve Sağlık İlişkisi: Deaton, gelir ve sağlık arasındaki ilişkiyi derinlemesine incelemiştir. Gelirin artmasıyla yaşam beklentisi ve sağlık hizmetlerine erişimde artış olduğunu göstermiştir. Ancak, bu ilişkinin doğrusal olmadığını ve yüksek gelir seviyelerinde sağlıkla gelir arasındaki ilişkinin zayıfladığını belirtir. Ayrıca, sağlık ve gelir arasındaki ilişkide eşitsizlik ve politika değişikliklerinin önemli rol oynadığına dikkat çeker.

  3. Gelir Eşitsizliği: Deaton, gelir eşitsizliği konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. Globalleşme ve teknolojik gelişmelerin gelir eşitsizliğini artırdığını ve bu eşitsizliklerin ekonomik refah ve siyasi istikrar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu savunur. Deaton, eşitsizliği azaltmak için sosyal güvenlik politikalarının ve eğitim fırsatlarının önemini vurgular.

  4. Büyüme, Yoksulluk ve Kalkınma: Deaton, ekonomik büyüme, yoksulluk ve kalkınma konularında önemli analizler yapmıştır. Deaton, yoksulluk düzeylerinin azalmasının, büyüme ve kalkınma politikalarının başarısı için kritik öneme sahip olduğunu belirtir. Ekonomik büyümenin yoksulluk düzeylerini düşürmedeki etkisinin, kalkınma politikalarının tasarımına ve uygulanmasına bağlı olduğunu savunur.

Özetle, Angus Deaton'ın düşünceleri, tüketim ve refah ölçümü, gelir ve sağlık ilişkisi, gelir eşitsizliği ve büyüme, yoksulluk ve kalkınma konularında odaklanmaktadır.

Yorumlar (0)
Agape
Aboulie
Psikedelik Black Metal
Jose Saramago -Körlük
Kolpaçino
Cs:go
Ansiklopedi Okumak
Cecil Rhodes
Acutomanzia
Aldrich Ames
The Climate Casino
Alvin E Roth
Akıl ve Ruh
Eugene Fama
Jean Tirole
Oliver Hart
Angus Deaton
Richard Thaler
DICE Modeli
William Nordhaus