Cevval

Kıpır kıpır, canlı, yerinde duramayan.cevval kızlar lazım bizim süt oğlanlara....

Cevahir

Değerli taşlar, cevherler. Götür nisayı Cevahir'e, süs onu cevahirle, var mı senden ala koca veya köle?...

Lema

Parıltı. Münevverlerin gözünde lemalar, görünce avama gelir fenalar....

İcaz

az sözle çok şey anlatmak.ezoterizm hakikatin sembollerle icaz edilmesidir....

Cerime

Suç. Beni ilan ettiniz cerim, nedir benim cerimem?...

Cemile

Bir kimsenin gönlünü hoş tutmak için takınılan tavır. niko yazışırken bana cemile, sanki bırakacak beni hamile xd...

Cemaziyelevvel

Kamer takviminin 5. Ayı olup tövbe ayı olarak geçtiği gibi bir kimsenin kötü geçmişini bilmek anlamına da gelir. bazı siyasi figürler baz...

Cem

Toplama, bir araya getirme.cemevi alevilerin cem evi....

Cehele

Bilgisizler, cahiller. Cehele birleşip örgütlenmiş, Cehud'un çıkarına ülkeye zarar vermiş....

Ceffalkalem

Bir kalemde, hiç düşünülüp tartılmayan.Hükümetin ceffarkalem uygulamalarının elbet zararı büzürgtür....

Cebbar

Kudret, ululuk sahibi, tanrı ve zorba. Cebbarsın cebrar ama bu kudret veya ululuk mu?...

Cavid

Sonsuz, sonu olmayan.Tabii ki Tanrı cavidtir., cahid olsan bile ulaşman caiz midir?...

Canrüba

Öldürücü, gönül kapan. cem Garipoğlu'nun cinayeti sonrası gördük ki her iki manada canrübaymış....

Canfersa

Canın dayanamayacağı. Canfersa olan hiçbir acı yokmuş, bizar olan insan tekrar caya koyulurmuş....

Canfeza

Taze hayat veren, iç açıcı. Canfeza'nın rapi hiç canfeza değil....

Camid

Cansız, donmuş.Camilerden çıkar camid nesiller, kurtulur bundan ancak bilim yolundaki cahidler cahideler. ...

Ca’li

Yapmacık. her nisa biraz ca'li, her nisa çokca cani....

Cahid

Çalışan çabalayan.Cahitler ulaşır zenginlik cayına....

Cay

Uygun.Tüm bu olanlarda Cay-ı tereddüt gereken olay Fehime'nin Ahmet'e olan aşüfte davranışlarının gerçek sebebi....

Cadib

Yalancı.cadılara cadib deme, kendini perüşan eyleme....